Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

umowa dzierżawy działki w Męcikale

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Brus za pośrednictwem Przewodniczacego R
data wpływu: 2019-10-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Rutowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Brus

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Przestrzennej, data odpowiedzi: 2019-10-18