Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zagospodarowanie terenu przy szkole podstwowej w Lubni

Numer: 17, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Brus za pośrednictwem Przewodniczacego R
data wpływu: 2019-11-27, data przekazania: 2019-11-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Szczepański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Brus

Wydział merytoryczny: Gminny Zarząd Ośwaty, data odpowiedzi: 2019-12-04