Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

naprawa dróg wewnętrznych w miejscowści Lubnia

Numer: 18, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Brus za pośrednictwem Przewodniczacego R
data wpływu: 2019-11-27, data przekazania: 2019-12-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Szczepański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Brus

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Przestrzennej, data odpowiedzi: 2019-12-04