Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Gdańskiej w Brusach

Numer: 20, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Brus za pośrednictwem Przewodniczacego R
data wpływu: 2020-01-23, data przekazania: 2020-01-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Rutowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Brus

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Przestrzennej, data odpowiedzi: 2020-02-06