Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

adaptacja poddasza w budynku Szkoły Podstawowej w Czapiewicach

Numer: 23, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Brus za pośrednictwem Przewodniczacego R
data wpływu: 2020-02-13, data przekazania: 2020-02-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Cysewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Brus

Wydział merytoryczny: Gminny Zarząd Ośwaty, data odpowiedzi: 2020-02-19