Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

naprawa drogi gruntowej w sołectwie Lubnia

Numer: 24, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Brus za pośrednictwem Przewodniczacego R
data wpływu: 2020-03-11, data przekazania: 2020-03-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Szczepański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Brus

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Przestrzennej, data odpowiedzi: 2020-03-19