Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

remont chodnika przy ul. Chełmowskiej w Brusach

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-04-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Rutowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Brus

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Przestrzennej, data odpowiedzi: 2019-04-30