Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zamontowanie jednej ulicznej lampy oświetleniowej w miejscowości Huta

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Brus za pośrednictwem Przewodniczacego R
data wpływu: 2019-04-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Olgierd Chylewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Brus

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, data odpowiedzi: 2019-05-06