Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

odprowadzenie wód deszczowych z ul. Szkolnej w Kosobudach

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Brus za pośrednictwem Przewodniczącego R
data wpływu: 2019-06-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Kin radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Brus

Wydział merytoryczny: Zakład Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2019-06-24