Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marzena Leszczyńska za
2 Michał Szczepański za
3 Zbigniew Łącki za
4 Tomasz Dorszyński za
5 Witold Jaszewski za
6 Andrzej Kulesza za
7 Dariusz Rutowski za
8 Andrzej Wiecki za
9 Olgierd Chylewski za
10 Bernadeta Niebrzydowska nieobecny
11 Marek Daniłko nieobecny
12 Michał Kin nieobecny
13 Emilia Warnke nieobecny
14 Marcin Cysewski nieobecny
15 Marek Zblewski nieobecny