Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Brusy

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zrealizwanie przejścia dla pieszych przy realizacji budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 235 z Brus do Zalesia

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskiej w Brusach
data wpływu: 2019-01-04

Działając w imieniu mieszkańców sołectwa Gacnik zwracam się z prośbą o zagwarantowanie bezpieczeństwa poprzez zrealizwanie przejścia dla pieszych i rowerzystów przy realizacji budowy ścieżki rowerowej przy bardzo ruchliwej drodze wojewódziej 235 z Brus do Zalesia. Prosze o zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego tegoż przejścia i naszych domostw. Zasilanie elektryczne jest blisko i znajuje się po tej samej stronie budowanej ścieżki rowerowej. Przed podjęciem działań proszę o konsultację społeczną w celu ustalenia lokalizacji przejścia i oświetlenia.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Cysewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Brus

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, data odpowiedzi: 2019-01-16

W odpowiedzi na interpelację w sprawie zrealizowania przejścia dla pieszych i rowerzystów przez drogę wojewódzką nr 235 w sołectwie Gacnik informuję, że w przedmniotowej sprawie przesłano wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku celem ujęcia przejścia dla pieszych w dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 235 Korne - Chojnice.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania