Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Brusy

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

poprawa bezpieczeństwa, estetyki i wygody miszkańców ulic: Klonowej, Świerkowej, Jodłowej i Dębowej w Brusach

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Brus za pośrednictwem Przewodniczacego R
data wpływu: 2020-01-23, data przekazania: 2020-01-23

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Rutowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Brus

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Przestrzennej, data odpowiedzi: 2020-02-06