Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
23 - rozwiń adaptacja poddasza w budynku Szkoły Podstawowej w Czapiewicach interpelacja Marcin Cysewski 2020-02-13 2020-02-19
22 - rozwiń oświetlenie na ul. Leśnej w Kinicach interpelacja Marcin Cysewski 2020-02-13 2020-02-18
21 - rozwiń poprawa bezpieczeństwa, estetyki i wygody miszkańców ulic: Klonowej, Świerkowej, Jodłowej i Dębowej w Brusach interpelacja Dariusz Rutowski 2020-01-23 2020-02-06
20 - rozwiń wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Gdańskiej w Brusach interpelacja Dariusz Rutowski 2020-01-23 2020-02-06
19 - rozwiń wykonanie chodników oraz przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 235 Korne - Chojnice, w miejscowości Lubnia i Lamk interpelacja Michał Szczepański 2019-11-27 2019-12-04
18 - rozwiń naprawa dróg wewnętrznych w miejscowści Lubnia interpelacja Michał Szczepański 2019-11-27 2019-12-04
17 - rozwiń zagospodarowanie terenu przy szkole podstwowej w Lubni interpelacja Michał Szczepański 2019-11-27 2019-12-04
16 - rozwiń umowa dzierżawy działki w Męcikale interpelacja Dariusz Rutowski 2019-10-11 2019-10-18
15 - rozwiń naprawa nawirzchni asfaltowej i chodników na ul. Polnej w Brusach interpelacja Emilia Warnke 2019-10-10 2019-10-21
14 - rozwiń utrzymanie porządku na drodze w Małym Gliśnie interpelacja Marcin Cysewski 2019-08-23 2019-09-04
13 - rozwiń udrożnienie przepustu przy drodze powiatowej w Czapiewicach interpelacja Marcin Cysewski 2019-08-23 2019-09-04
12 - rozwiń oznakowanie drogi Żabno - Kosobudy interpelacja Marcin Cysewski 2019-08-23 2019-09-05
11 - rozwiń remont drogi wojewódzkiej nr 235 interpelacja Dariusz Rutowski 2019-06-25 2019-07-09
10 - rozwiń przejście dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Brusach interpelacja Dariusz Rutowski 2019-06-25 2019-07-09
9 - rozwiń wyprofilowanie progów spowalniających na ul. Bema w Brusach interpelacja Michał Kin 2019-06-13 2019-06-24
8 - rozwiń bezpieczeństwo przechodniów - zły stan techniczny domu przy ul. Gdańskiej w Brusach interpelacja Michał Kin 2019-06-13 2019-06-24
7 - rozwiń odprowadzenie wód deszczowych z ul. Szkolnej w Kosobudach interpelacja Michał Kin 2019-06-13 2019-06-24
6 - rozwiń budowa nowej remizy strażackiej OSP w Czapiewicach interpelacja Marcin Cysewski 2019-06-06 2019-06-19
5 - rozwiń budowa chodnika oraz remont drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Zalesie interpelacja Emilia Warnke 2019-06-04 2019-06-12
4 - rozwiń zamontowanie jednej ulicznej lampy oświetleniowej w miejscowości Huta interpelacja Olgierd Chylewski 2019-04-24 2019-05-06
3 - rozwiń remont chodnika przy ul. Chełmowskiej w Brusach interpelacja Dariusz Rutowski 2019-04-17 2019-04-30
2 - rozwiń opracowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia klubów sportowych z terenu gminy Brusy z opłat za wynajem sali gimnastycznej w celach treningowych interpelacja Michał Szczepański 2019-03-26 2019-04-09
1 - rozwiń zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zrealizwanie przejścia dla pieszych przy realizacji budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 235 z Brus do Zalesia interpelacja Marcin Cysewski 2019-01-04 2019-01-16