Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Finansów stała 2018-11-19 I/5/18
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała 2018-11-19 I/5/18
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-19 I/9/18
Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej stała 2018-11-19 I/5/18
Komisja Rolnictwa i Środowiska stała 2018-11-19 I/5/18
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego stała 2018-11-19 I/5/18
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-19 I/12/18