Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy remontu drogi powiatowej w Małych Chełmach

Numer: 34, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starowstwo Powiatowe w Chojnicach
data wpływu: 2021-02-16, data przekazania: 2021-02-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marzena Leszczyńska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Brus

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Przestrzennej, data odpowiedzi: 2021-02-24