Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/5/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Daniłko członek
Marzena Leszczyńska członek
Bernadeta Niebrzydowska członek
Emilia Warnke członek
Andrzej Wiecki 0przewodniczący