Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Brusy

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
56 - rozwiń zły stan drogi powiatowej Leśno - Kaszuba interpelacja Michał Kin 2022-09-27 2022-10-10
55 - rozwiń przegląd gwarancyjny ul. Kościelnej w Kosobudach interpelacja Michał Kin 2022-09-27 2022-10-10
54 - rozwiń przebudowa skrzyżowania drogi w miejscowści Lubnia z drogą wojewódzką 235 interpelacja Michał Kin 2022-09-27 2022-10-10
53 - rozwiń dojazd do jezior Skąpe, Młosino i Brzeźno interpelacja Michał Szczepański 2022-09-21 2022-10-04
52 - rozwiń wykonanie chodnika przy skrzyżowaniu ulic Dworzeci Dworcowa w Lubnii interpelacja Michał Szczepański 2022-09-21 2022-10-04
51 - rozwiń wykonanie rowu przelewowego od zbiornika do rowu melioracyjnego interpelacja Michał Szczepański 2022-09-21 2022-10-04
50 - rozwiń podział geodezyjny działki nr 303 w Zalesiu interpelacja Emilia Warnke 2022-09-20 2022-10-03
49 - rozwiń zabezpieczenie pustostanu zlokalizowanego przy ul. Gdańskiej w Brusach interpelacja Michał Kin 2022-07-27 2022-08-05
48 - rozwiń zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy drodze woj. nr 235 w Lubni interpelacja Michał Kin 2022-07-19 2022-08-05
47 - rozwiń obniżenie krawężników w chodnku przy przejściu dla pieszych w Męcikale interpelacja Dariusz Rutowski 2022-06-28 2022-07-11
46 - rozwiń w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 235 w miejscowości Gacnik interpelacja Marcin Cysewski 2022-05-31 2022-06-14
45 - rozwiń w sprawie rozważenia możliwości budowy parkanu zabezpieczającego zbiornik retencyjny położony przy ul. Słonecznej w Brusach interpelacja Marek Zblewski 2022-05-31 2022-06-14
44 - rozwiń w sprawie udzielenia informacji dotyczącej subwencji dla samorządów w związku z nauką języka kaszubskiego interpelacja Zbigniew Łącki 2022-05-02 2022-05-16
43 - rozwiń w sprawie udzielenia informacji dotyczącej działki nr 104/4 w Brusach interpelacja Marcin Cysewski 2022-04-05 2022-04-13
42 - rozwiń dot. oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego w Brusach interpelacja Michał Kin 2022-01-19 2022-01-31
41 - rozwiń dot. zaprojektowania i wybudowania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu interpelacja Emilia Warnke 2021-12-28 2022-01-11
40 - rozwiń w sprawie przejścia dla w Lubni i chodnika/traktu piesz-rowerowego w kierunku Orlika, Leśna interpelacja Michał Szczepański 2021-10-25 2021-11-03
39 - rozwiń w sprawie rekultywacji płyty boiska sportowego w Lubni interpelacja Michał Szczepański 2021-10-25 2021-11-03
38 - rozwiń w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi interpelacja Michał Kin 2021-09-10 2021-09-15
37 - rozwiń w sprawie zabezpieczenia środków w projekcie budżetu na rok 2022 na zaprojektowanie budowy drogi gminnej Lubnia-Kosobudy. interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-06-10 2021-06-24
36 - rozwiń dot. amatorskiego wędkowania nad jeziorami: Skąpe, Młosino Duże, Młosino Małe i Blewicz interpelacja Michał Szczepański 2021-03-04 2021-03-09
35 - rozwiń dot. projektu i budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej w Zalesiu interpelacja Emilia Warnke 2021-02-19 2021-03-03
34 - rozwiń dotyczy remontu drogi powiatowej w Małych Chełmach interpelacja Marzena Leszczyńska 2021-02-16 2021-02-24
33 - rozwiń w sprawie funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Chojnicach interpelacja Marcin Cysewski 2021-01-29 2021-03-01
32 - rozwiń w sprawie odstąpienia od pobierania opłat z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu interpelacja Dariusz Rutowski 2021-01-19 2021-02-01
31 - rozwiń dot. poprawy bezp. ruchu drogowego na drodze Żabno-Kosobudy interpelacja Dariusz Rutowski 2020-12-29 2021-01-11
30 - rozwiń dot. poprawy bezp. ruchu drogowego na drodze Żabno-Kosobudy interpelacja Witold Jaszewski 2020-12-18 2021-01-04
29 - rozwiń dot. zmiany organizacji ruchu na ul. targowej w Brusach interpelacja Witold Jaszewski 2020-12-18 2021-01-04
28 - rozwiń dot. działalności SOR w Chojnicach interpelacja Michał Kin 2020-11-24 2020-11-24
27 - rozwiń przegląd drogi powiatowej w Lubni oraz ścieżki rowerowej Lubnia-Wiele interpelacja Michał Szczepański 2020-11-09 2020-11-17
26 - rozwiń usunięcie zastoin i wykonanie prawidłowych spadów zapewniających odpływ wody na ulicy Słonecznej w Zalesiu interpelacja Emilia Warnke 2020-08-21 2020-09-03
25 - rozwiń budowa ulicy Kościuszki i przyległych ulic w Brusach interpelacja Marcin Cysewski 2020-06-30 2020-07-14
24 - rozwiń naprawa drogi gruntowej w sołectwie Lubnia interpelacja Michał Szczepański 2020-03-11 2020-03-19
23 - rozwiń adaptacja poddasza w budynku Szkoły Podstawowej w Czapiewicach interpelacja Marcin Cysewski 2020-02-13 2020-02-19
22 - rozwiń oświetlenie na ul. Leśnej w Kinicach interpelacja Marcin Cysewski 2020-02-13 2020-02-18
21 - rozwiń poprawa bezpieczeństwa, estetyki i wygody miszkańców ulic: Klonowej, Świerkowej, Jodłowej i Dębowej w Brusach interpelacja Dariusz Rutowski 2020-01-23 2020-02-06
20 - rozwiń wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Gdańskiej w Brusach interpelacja Dariusz Rutowski 2020-01-23 2020-02-06
19 - rozwiń wykonanie chodników oraz przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 235 Korne - Chojnice, w miejscowości Lubnia i Lamk interpelacja Michał Szczepański 2019-11-27 2019-12-04
18 - rozwiń naprawa dróg wewnętrznych w miejscowści Lubnia interpelacja Michał Szczepański 2019-11-27 2019-12-04
17 - rozwiń zagospodarowanie terenu przy szkole podstwowej w Lubni interpelacja Michał Szczepański 2019-11-27 2019-12-04
16 - rozwiń umowa dzierżawy działki w Męcikale interpelacja Dariusz Rutowski 2019-10-11 2019-10-18
15 - rozwiń naprawa nawirzchni asfaltowej i chodników na ul. Polnej w Brusach interpelacja Emilia Warnke 2019-10-10 2019-10-21
14 - rozwiń utrzymanie porządku na drodze w Małym Gliśnie interpelacja Marcin Cysewski 2019-08-23 2019-09-04
13 - rozwiń udrożnienie przepustu przy drodze powiatowej w Czapiewicach interpelacja Marcin Cysewski 2019-08-23 2019-09-04
12 - rozwiń oznakowanie drogi Żabno - Kosobudy interpelacja Marcin Cysewski 2019-08-23 2019-09-05
11 - rozwiń remont drogi wojewódzkiej nr 235 interpelacja Dariusz Rutowski 2019-06-25 2019-07-09
10 - rozwiń przejście dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Brusach interpelacja Dariusz Rutowski 2019-06-25 2019-07-09
9 - rozwiń wyprofilowanie progów spowalniających na ul. Bema w Brusach interpelacja Michał Kin 2019-06-13 2019-06-24
8 - rozwiń bezpieczeństwo przechodniów - zły stan techniczny domu przy ul. Gdańskiej w Brusach interpelacja Michał Kin 2019-06-13 2019-06-24
7 - rozwiń odprowadzenie wód deszczowych z ul. Szkolnej w Kosobudach interpelacja Michał Kin 2019-06-13 2019-06-24
6 - rozwiń budowa nowej remizy strażackiej OSP w Czapiewicach interpelacja Marcin Cysewski 2019-06-06 2019-06-19
5 - rozwiń budowa chodnika oraz remont drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Zalesie interpelacja Emilia Warnke 2019-06-04 2019-06-12
4 - rozwiń zamontowanie jednej ulicznej lampy oświetleniowej w miejscowości Huta interpelacja Olgierd Chylewski 2019-04-24 2019-05-06
3 - rozwiń remont chodnika przy ul. Chełmowskiej w Brusach interpelacja Dariusz Rutowski 2019-04-17 2019-04-30
2 - rozwiń opracowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia klubów sportowych z terenu gminy Brusy z opłat za wynajem sali gimnastycznej w celach treningowych interpelacja Michał Szczepański 2019-03-26 2019-04-09
1 - rozwiń zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zrealizwanie przejścia dla pieszych przy realizacji budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 235 z Brus do Zalesia interpelacja Marcin Cysewski 2019-01-04 2019-01-16