Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu i Finansów stała 2024-05-07
2 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała 2024-05-07
3 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-07
4 Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej stała 2024-05-07
5 Komisja Rolnictwa i Środowiska stała 2024-05-07
6 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego stała 2024-05-07
7 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-07