Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Brusy

Komisja Rolnictwa i Środowiska

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rolnictwa i Środowiska

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/5/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Brusach na 2019r.

  1. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Brusy.
  2. Funkcjonowanie Pomorskiej Izby Rolniczej na terenie gminy Brusy.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brusy w 2018r.
  4. Bieżąca analiza sytuacji w rolnictwie i ochronie środowiska:
  • Analiza odszkodowań i szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych, roczne plany łowieckie;
  • Analiza zagrożeń ASF (afrykański pomór świń);
  • Lasy komunalne.
  1. Funkcjonowanie systemów melioracji wodnych w gminie Brusy w tym spółek wodnych.
  2. Analiza projektu budżetu gminy Brusy na 2020r.
  3. Opracowanie planu pracy komisji na 2020r.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Cysewski członek
Tomasz Dorszyński 0przewodniczący
Witold Jaszewski członek
Zbigniew Łącki członek