Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Brusy

Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/9/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok

 1. Utrzymanie dróg w gminie Brusy w 2018 r. – rozliczenie finansowe.
 2. Gospodarka śmieciowa w gminie Brusy w 2018 r. – rozliczenie finansowe.
 3. Funkcjonowanie stanowiska kontroli w Urzędzie Miejskim w Brusach
 • Wyniki przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych.
 1. Informacja o stanie mienia komunalnego.
 2. Wykonanie budżetu za 2018 r.
 • Przygotowanie opinii o wykonaniu budżetu.
 • Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.
 1. Realizacja inwestycji współfinansowanych z udziałem środków zewnętrznych w 2018 r.
 2. Funkcjonowanie świetlic w gminie Brusy.
 3. Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach.
 4. Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r.
 5. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2020 rok.
 6. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
 7. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb Rady Miejskiej w Brusach zlecone Komisji Rewizyjnej.

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Kin 0przewodniczący
Andrzej Kulesza członek
Bernadeta Niebrzydowska członek