Przejdź do treści

I sesja Rady Miejskiej w Brusach

Data posiedzenia
07-05-2024, godz. 14:00
Miejsce posiedzenia
sala konferencyjna, Urząd Miejski w Brusach; ul. Na Zaborach 1; 89-632 Brusy

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
 • 2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
 • 3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
 • 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 • 5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza.
 • 6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
 • 7. Wybór Przewodniczącego Rady.
 • 8. Wybór Wiceprzewodniczącego/cych Rady.
 • 9. Wybór stałych komisji Rady.
 • 10. Powołanie Komisji Rewizyjnej
 • 11. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 • 12. Sprawy organizacyjne.
 • 13. Zakończenie obrad I Sesji Rady.