Przejdź do treści

III sesja Rady Miejskiej w Brusach

Data posiedzenia
20-06-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miejski w Brusach ; ul. Na Zaborach 1 ; 89-632 Brusy

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
 • 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 • 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 • 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • 6a. zmiany uchwały budżetowej Gminy Brusy na rok 2024
  • 6b. planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2024 rok
  • 6c. wskazania przedstawiciela Gminy Brusy, jako kandydata do Rady Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
  • 6d. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus
 • 7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
 • 8. Sprawy organizacyjne.
 • 9. Zamknięcie obrad.