Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisja Rolnictwa i Środowiska, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego

Data posiedzenia
23-05-2024, godz. 09:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miejski w Brusach ; ul. Na Zaborach 1 ; 89-632 Brusy

Porządek obrad