Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

utrzymanie porządku na drodze w Małym Gliśnie

Numer: 14, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Brus za pośrednictwem Przewodniczacego R
data wpływu: 2019-08-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Cysewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Brus

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Przestrzennej, data odpowiedzi: 2019-09-04