Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. projektu i budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej w Zalesiu

Numer: 35, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
data wpływu: 2021-02-19, data przekazania: 2021-02-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Emilia Warnke radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Brus

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, data odpowiedzi: 2021-03-03