Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

budowa chodnika oraz remont drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Zalesie

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Brus za pośrednictwem Przewodniczacego R
data wpływu: 2019-06-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Emilia Warnke radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Brus

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Przestrzennej, data odpowiedzi: 2019-06-12