Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Brusy

Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/5/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Plan pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok

 1. Funkcjonowanie służby zdrowia oraz osób starszych w gminie Brusy.
 2. Sytuacja osób niepełnosprawnych i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brusach.
 3. Analiza raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
 4. Funkcjonowanie programów pomocowych w gminie Brusy (w tym 500+).
 5. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach – analiza sprawozdań składanych Radzie Miejskiej:
 • Ocena zasobów pomocy społecznej
 • Gminny Program Wspierania Rodziny
 • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
 • Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych
 1. Funkcjonowanie organizacji zajmujących się działalnością charytatywną i wolontariatem.
 2. Analiza projektu budżetu gminy Brusy na 2020r.
 3. Opracowanie planu pracy komisji na 2020r.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Kin członek
Marzena Leszczyńska członek
Bernadeta Niebrzydowska 0przewodniczący
Marek Zblewski członek