Przejdź do treści

Hanna GRABSKA

Zdjęcie: Hanna GRABSKA
Zdjęcie: Hanna GRABSKA

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
14, zdobyte głosy: 164
Dyżury
Kontakt h.grabska@brusy.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała 2024-05-07
2 Komisja Budżetu i Finansów stała 2024-05-07
3 Komisja Budżetu i Finansów stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 15:44:45 podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 16:29:07 podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 16:39:01 podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach i określenia ich składu liczbowego oraz ustalenia przedmiotu ich działania I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:21:08 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:24:16 podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:31:39 podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:34:52 podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:39:59 podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 10:11:42 przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Brusach II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 14:00:23 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:12:19 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2023 rok II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:16:41 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2023 rok II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:29:15 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2024 II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:36:03 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:38:42 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:45:21 podjęcie uchwały ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brus II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 10:16:17 przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Brusach III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 10:58:06 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2024 rok III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 10:59:50 planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2024 rok III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 11:23:11 wskazania przedstawiciela Gminy Brusy, jako kandydata do Rady Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 11:28:42 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 10:34:54 wprowadzanie zmiany w porządku obrad w zakresie wykreślenia projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Brusy jako kandydata do Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" III sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2024-06-20 11:20:50 wniosek o wskazanie Pana Marcina Cysewskiego, jako kandydata Gminy Brusy do Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" III sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw