Przejdź do treści

Michał SZCZEPAŃSKI

Zdjęcie: Michał SZCZEPAŃSKI
Zdjęcie: Michał SZCZEPAŃSKI

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
10, zdobyte głosy: 236
Kontakt m.szczepanski@brusy.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 15:44:49 podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 16:29:06 podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 16:38:59 podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach i określenia ich składu liczbowego oraz ustalenia przedmiotu ich działania I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:21:09 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:24:13 podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:31:44 podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:34:53 podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:40:00 podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 10:11:42 przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Brusach II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 14:00:32 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania II sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2024-05-23 15:12:30 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2023 rok II sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymujący się
2024-05-23 15:16:53 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2023 rok II sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymujący się
2024-05-23 15:29:18 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2024 II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:36:07 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:38:41 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:45:27 podjęcie uchwały ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brus II sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymujący się
2024-06-20 10:16:16 przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Brusach III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 10:58:08 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2024 rok III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 11:00:01 planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2024 rok III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 11:23:15 wskazania przedstawiciela Gminy Brusy, jako kandydata do Rady Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” III sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2024-06-20 11:28:45 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 10:34:52 wprowadzanie zmiany w porządku obrad w zakresie wykreślenia projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Brusy jako kandydata do Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 11:20:50 wniosek o wskazanie Pana Marcina Cysewskiego, jako kandydata Gminy Brusy do Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" III sesja Rady Miejskiej w Brusach za