Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Brusy

Komisja Budżetu i Finansów

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu i Finansów

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/5/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok

 1. Opracowanie planu pracy komisji.
 2. Ocena funkcjonowania gospodarki odpadami.
 3. Analiza stanu mienia komunalnego.
 4. Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 5. Analiza budżetu roku 2019, prognoza zadłużenia gminy.
 6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
 7. Określenie parametrów do prac nad budżetem gminy na 2020 rok.
 8. Informacja o realizowanych inwestycjach oraz ich finansowanie.
 9. Propozycja stawek podatkowych na 2020 rok.
 10. Opiniowanie projektu budżetu na 2020 rok.
 11. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
 12. Opiniowanie innych projektów uchwał Rady Miejskiej.
 13. Sprawy różne.

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Kulesza 0przewodniczący
Dariusz Rutowski członek
Andrzej Wiecki członek
Zbigniew Łącki członek