Przejdź do treści

Ewa KUKLIŃSKA

Zdjęcie: Ewa KUKLIŃSKA
Zdjęcie: Ewa KUKLIŃSKA

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
15, zdobyte głosy: 131
Dyżury
Kontakt e.kuklinska@brusy.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rolnictwa i Środowiska stała 2024-05-07
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 15:44:57 podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 16:29:31 podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 16:38:58 podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach i określenia ich składu liczbowego oraz ustalenia przedmiotu ich działania I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:20:48 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:24:15 podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:31:39 podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:34:53 podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:39:59 podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 10:11:59 przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Brusach II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 14:00:28 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:12:55 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2023 rok II sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymujący się
2024-05-23 15:16:51 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2023 rok II sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymujący się
2024-05-23 15:29:17 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2024 II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:36:07 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:38:43 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:45:26 podjęcie uchwały ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brus II sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymujący się
2024-06-20 10:16:53 przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Brusach III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 10:58:09 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2024 rok III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 11:00:01 planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2024 rok III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 11:23:15 wskazania przedstawiciela Gminy Brusy, jako kandydata do Rady Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” III sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2024-06-20 11:28:44 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 10:35:02 wprowadzanie zmiany w porządku obrad w zakresie wykreślenia projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Brusy jako kandydata do Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 11:21:15 wniosek o wskazanie Pana Marcina Cysewskiego, jako kandydata Gminy Brusy do Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" III sesja Rady Miejskiej w Brusach za