Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Brusy

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/5/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok

 1. Opracowanie planu pracy na 2019 rok.
 2. Zapoznanie się z rozstrzygnięciem przez komisję konkursową otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
 3. Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkola prowadzonych przez gminę Brusy.
 4. Działalność Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.
 5. Spotkanie ze związkami zawodowymi.
 6. Analiza subwencji oświatowej w 2019 roku.
 7. Realizacja programu „Maluch +” oraz funkcjonowanie przedszkola i oddziałów przeszklonych w gminie Brusy.
 8. Posiedzenie wyjazdowe – świetlice, szkoły, przedszkola.
 9. Inwestycje w oświacie w tym infrastruktura sportowa – sale gimnastyczne, stadion.
 10. Przygotowanie szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020.
 11. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasistów.
 12. Wypracowanie wniosków na rok budżetowy 2020.
 13. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
 14. Sprawy bieżące.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marzena Leszczyńska członek
Bernadeta Niebrzydowska członek
Emilia Warnke członek
Andrzej Wiecki 0przewodniczący