Przejdź do treści

Stanisław WELTROWSKI

Zdjęcie: Stanisław WELTROWSKI
Zdjęcie: Stanisław WELTROWSKI

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
13, zdobyte głosy: 233
Dyżury
Kontakt s.weltrowski@brusy.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego stała 2024-05-07
2 Komisja Rolnictwa i Środowiska stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 15:44:42 podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 16:29:02 podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 16:38:49 podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach i określenia ich składu liczbowego oraz ustalenia przedmiotu ich działania I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:20:47 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:24:11 podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:31:35 podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:34:46 podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:39:51 podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 10:11:38 przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Brusach II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 14:00:17 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:12:53 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2023 rok II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:16:43 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2023 rok II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:29:14 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2024 II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:36:02 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:38:36 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:45:15 podjęcie uchwały ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brus II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 10:16:14 przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Brusach III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 10:57:58 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2024 rok III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 10:59:50 planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2024 rok III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 11:22:59 wskazania przedstawiciela Gminy Brusy, jako kandydata do Rady Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 11:28:40 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-06-20 10:34:54 wprowadzanie zmiany w porządku obrad w zakresie wykreślenia projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Brusy jako kandydata do Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" III sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2024-06-20 11:20:51 wniosek o wskazanie Pana Marcina Cysewskiego, jako kandydata Gminy Brusy do Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" III sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw