Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Brusy

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/5/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok

 1. Zimowe utrzymanie dróg, realizacja, koszty i przygotowanie na sezon 2020.
 2. Analiza wykonania budżetu za 2018 rok ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.
 3. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Brusy.

Funkcjonowanie służb porządkowych w tym:

 1. funkcjonowanie policji;
 2. funkcjonowanie OSP;
 3. zapoznanie się z działalnością sztabu kryzysowego.
 1. Realizacja budowy dróg gminnych.
 2. Gazyfikacja gminy Brusy.
 3. Realizacja wybranych inwestycji na terenie miasta i gminy Brusy realizowanych
  w latach 2018-2019.
 4. Analiza projektu budżetu gminy na 2020 rok.
 5. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.

 

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Olgierd Chylewski 0przewodniczący
Tomasz Dorszyński członek
Witold Jaszewski członek
Dariusz Rutowski członek
Michał Szczepański członek
Stanisław Weltrowski członek