Przejdź do treści

Dariusz RUTOWSKI

Zdjęcie: Dariusz RUTOWSKI
Zdjęcie: Dariusz RUTOWSKI

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
4, zdobyte głosy: 168
Dyżury
Kontakt d.rutowski@brusy.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego stała 2024-05-07
2 Komisja Budżetu i Finansów stała 2024-05-07
3 Komisja Budżetu i Finansów stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 15:44:47 podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 16:30:10 podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 16:39:03 podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach i określenia ich składu liczbowego oraz ustalenia przedmiotu ich działania I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:20:50 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:24:14 podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:31:49 podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:34:49 podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-07 17:40:02 podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 10:11:43 przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Brusach II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 14:00:22 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania II sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2024-05-23 15:12:25 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2023 rok II sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2024-05-23 15:16:46 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2023 rok II sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2024-05-23 15:29:14 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2024 II sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymujący się
2024-05-23 15:36:08 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:38:41 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2024-05-23 15:45:17 podjęcie uchwały ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brus II sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymujący się