Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Brusy

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/12/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok

  1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będzie odbywać swoje posiedzenia w miarę występujących potrzeb w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wpływających do Rady Miejskiej w Brusach skarg, wniosków i petycji.
  2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
  3. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2020 rok.
  4. Przygotowanie sprawozdania z prac komisji w 2019 roku.
  5. Opracowanie planu pracy na 2020 rok.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marzena Leszczyńska 0przewodniczący
Emilia Warnke członek
Marek Zblewski członek