Przejdź do treści

Wyniki głosowań

Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni Glosy nieważne
0 0 0 0 15 0

Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni Glosy nieważne
0 0 0 0 15 0

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Marcin CYSEWSKI za
Tomasz DORSZYŃSKI za
Hanna GRABSKA za
Albin KIEDROWSKI za
Michał KIN za
Ewa KUKLIŃSKA za
Marzena LESZCZYŃSKA za
Dariusz RUTOWSKI za
Mikołaj RYDYGIER za
Michał SZCZEPAŃSKI za
Elżbieta WAŁDOCH za
Emilia WARNKE za
Stanisław WELTROWSKI za
Marek ZBLEWSKI za
Henryk ZBLEWSKI za

Większość: bezwzględna ustawowego składu rady

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Marcin CYSEWSKI za
Tomasz DORSZYŃSKI za
Hanna GRABSKA za
Albin KIEDROWSKI za
Michał KIN za
Ewa KUKLIŃSKA za
Marzena LESZCZYŃSKA za
Dariusz RUTOWSKI za
Mikołaj RYDYGIER za
Michał SZCZEPAŃSKI za
Elżbieta WAŁDOCH za
Emilia WARNKE za
Stanisław WELTROWSKI za
Marek ZBLEWSKI za
Henryk ZBLEWSKI za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Marcin CYSEWSKI za
Tomasz DORSZYŃSKI za
Hanna GRABSKA za
Albin KIEDROWSKI za
Michał KIN za
Ewa KUKLIŃSKA za
Marzena LESZCZYŃSKA za
Dariusz RUTOWSKI za
Mikołaj RYDYGIER za
Michał SZCZEPAŃSKI za
Elżbieta WAŁDOCH za
Emilia WARNKE za
Stanisław WELTROWSKI za
Marek ZBLEWSKI za
Henryk ZBLEWSKI za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Marcin CYSEWSKI za
Tomasz DORSZYŃSKI za
Hanna GRABSKA za
Albin KIEDROWSKI za
Michał KIN za
Ewa KUKLIŃSKA za
Marzena LESZCZYŃSKA za
Dariusz RUTOWSKI za
Mikołaj RYDYGIER za
Michał SZCZEPAŃSKI za
Elżbieta WAŁDOCH za
Emilia WARNKE za
Stanisław WELTROWSKI za
Marek ZBLEWSKI za
Henryk ZBLEWSKI za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Marcin CYSEWSKI za
Tomasz DORSZYŃSKI za
Hanna GRABSKA za
Albin KIEDROWSKI za
Michał KIN za
Ewa KUKLIŃSKA za
Marzena LESZCZYŃSKA za
Dariusz RUTOWSKI za
Mikołaj RYDYGIER za
Michał SZCZEPAŃSKI za
Elżbieta WAŁDOCH za
Emilia WARNKE za
Stanisław WELTROWSKI za
Marek ZBLEWSKI za
Henryk ZBLEWSKI za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Marcin CYSEWSKI za
Tomasz DORSZYŃSKI za
Hanna GRABSKA za
Albin KIEDROWSKI za
Michał KIN za
Ewa KUKLIŃSKA za
Marzena LESZCZYŃSKA za
Dariusz RUTOWSKI za
Mikołaj RYDYGIER za
Michał SZCZEPAŃSKI za
Elżbieta WAŁDOCH za
Emilia WARNKE za
Stanisław WELTROWSKI za
Marek ZBLEWSKI za
Henryk ZBLEWSKI za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Marcin CYSEWSKI za
Tomasz DORSZYŃSKI za
Hanna GRABSKA za
Albin KIEDROWSKI za
Michał KIN za
Ewa KUKLIŃSKA za
Marzena LESZCZYŃSKA za
Dariusz RUTOWSKI za
Mikołaj RYDYGIER za
Michał SZCZEPAŃSKI za
Elżbieta WAŁDOCH za
Emilia WARNKE za
Stanisław WELTROWSKI za
Marek ZBLEWSKI za
Henryk ZBLEWSKI za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Marcin CYSEWSKI za
Tomasz DORSZYŃSKI za
Hanna GRABSKA za
Albin KIEDROWSKI za
Michał KIN za
Ewa KUKLIŃSKA za
Marzena LESZCZYŃSKA za
Dariusz RUTOWSKI za
Mikołaj RYDYGIER za
Michał SZCZEPAŃSKI za
Elżbieta WAŁDOCH za
Emilia WARNKE za
Stanisław WELTROWSKI za
Marek ZBLEWSKI za
Henryk ZBLEWSKI za